City: Dziennik / Diary


Dziennik jest miejscem do rejestrowania obserwacji pojedynczych miejsc (światła i innych cech lokalizacji), uczestników narracji oraz ogólnych refleksji o Temacie, korektach i dyskusji podczas prezentacji na zajęciach. Służy również jako bezpośrednie źródło pomysłów i materiałów tekstowych oraz ikonografii.

update 07/12/2017