Opis / Description 22-23

Grafika edytorska rok akademicki 2022—2023
zajęcia dla studentów III i IV roku studiów
stacjonarnych magisterskich jednolitych na Wydziale Grafiki
prowadzący dr Marek Knap

Przed zapisem proszę zapoznać się z

wymaganiami wprowadzeniem
 

Dla kogo?

Program zajęć jest skierowany do studentów zainteresowanych:

  • łączeniem słów i obrazów na wiele sposobów, na wielu nośnikach i formatach (program pracowni daje możliwość rozszerzania wiedzy o typografii, fotografii i fotoedycji)
  • dużymi projektami wymagającymi podejścia multimedialnego w gromadzeniu treści

Przed rozmową wstępną warto zapoznać się z projektami realizowanymi w pracowni:

Spotkanie organizacyjne i rozmowy wstępne odbędą się 5 października 2022 o g. 18.00 w sali 30.
 

Co?

Grafika edytorska to interdyscyplinarny obszar projektowania o charakterze systemowym obejmujący wiele zagadnień m.in. dyrekcję artystyczną, typografię, fotoedycję, branding, motion design, wizualizację danych.

Działania obejmują media drukowane i ekranowe.


Jak?

Zajęcia mają charakter seminaryjny, warsztatowy, z dużym naciskiem na korekty indywidualne i prezentacje grupowe.

Typowym sposobem pracy jest dobór tematu o szerokiej problematyce społecznej, kulturalnej i politycznej, dla którego rozwiązania studenci poszukują w najbliższym otoczeniu.

Przyjrzymy się dokładnie procedurze tworzenia opowieści.

Każde zagadnienie poprzedzam wprowadzeniem teoretycznym podczas seminariów / wykładów.

Projekt semestralny jest podzielony na etapy cząstkowe. Praca na każdym etapem jest sfinalizowane prezentacją i zaliczeniem.

Dobrą praktyką, którą od lat promuję na tych zajęciach jest wzajemne recenzowanie oraz autorecenzja pracy w formie pisemnej.

Bieżącą platformą komunikacyjną pozostaje platforma Slack (konieczna rejestracja).


Zaliczenia

Zajęcia są punktowane 1 punktem ECTS w formie zaliczenia z oceną.

  • Zadanie semestralne jest rozpisane na etapy cząstkowe.
  • Etapy cząstkowe są zaliczane na bieżąco w wyznaczonych terminach.
  • Z końcem semestru letniego należy we własnym sfinansować druk i (opcjonalnie) założenie landing page projektu online.

Kryteria oceny semestralnej:

40%       Frekwencja* i terminowość dostarczania projektów cząstkowych
30%       Jakość prezentacji podczas grupowych przeglądów
(kończących każdy etap cząstkowy zadania semestralnego)
20%       Zaangażowanie na zajęciach (dyskurs, polemika, wymiana myśli)
10%       Jakość formalna i semiotyczna zaproponowanych rozwiązań

*Proszę zapoznać się z modyfikacją Regulaminu Studiów dotyczącą frekwencji. Obecność jest obowiązkowa na zajęciach oznaczonych symbolem ▢ w harmonogramie zajęć dostępnym tutaj.


Podstawowe narzędzia:

  • pakiet Adobe: InDesign, Photoshop + After Effects + XD (lub Sketch)
  • sprzęt foto / wideo
  • rejestracja dźwięku + transkrypcja plików audio

Zajęcia są dostosowywane do poziomu i inklinacji uczestników. Weź udział w anonimowej ankiecie dotyczącej preferencji zainteresowań.