Wystawa / Exhibition

wideo semestr 2012 / 2013
Wystawa końcoworoczna 2013 (wideo 19:45)