GEMS #2: Showcase

To oczywiste, że nasz świat jest „wielowarstwowy”, co oznacza, że to, co widać na pierwszy rzut oka, może maskować różnice ukryte głębiej.

Realizując ten projekt studenci odkryli, że napięcia pojawiają się, gdy oczekiwania ich bohaterów nie są spełniane, ponieważ pozostali uczestnicy wydarzeń mają inne korzenie kulturowe i przyzwyczajenia. Konflikt rodzi się też, gdy bohaterowie nie są w stanie sprostać oczekiwaniom innych. A niejednokrotnie własnych. Próba ujawnienia różnic i bezpośrednich przeciwstawieństw, które wywołują dysharmonię i cierpienie (a czasem twórczy ferment) wydaje się ciekawą podróżą.

Kolejne wydanie magazynu GEMS (w wersji papierowej i internetowej) powstało pod hasłem „Zderzenie”.

Marek Knap, czerwiec 2022

GEMS #2/2022 „Zderzenie”.
16 autorów,
10 artykułów
w wersji drukowanej
i ekranowej

Kwartał po osiemdziesiątej rocznicy ⟶ Agata Popik

Nawias tchu ⟶ Marysia Słabek

How To destroy Angel? ⟶ Mikołaj Sobotka

Zgubione dziewczynki ⟶ Adelina Samborowska 

Hunger Games ⟶ Maryia Liavitskaya 

Nie ma mniejszego zła ⟶ Julia Brzózka / Maria Rutyna

Bańki ⟶ Sonia Dąbrowska / Zuzia Kozłowska / Marta Rabczyńska

Connections ⟶ Aksenia Avramova / Monika Szlanta

Corona Party ⟶ Marta Łuka

Wejście ewakuacyjne ⟶ Maria Mencwel / Weronika Nowak / Basia Synak Magazyn GEMS (Grafika Edytorska Magazyn Studencki)
jest platformą projektową na zajęciach
w pracowni grafiki edytorskiej.
Każde wydanie i każdy jego aspekt
jest w całości realizowany przez studentów
– od wyboru tematu
do opracowania tekstu, ikonografii
i montażu całości
.