Zapisy / Enrollment

Rozkład zajęć / Classes Schedule

Środy godz. 18.00 — 20.00 / Wednesdays 6 pm — 8 pm
Czwartki godz. 18.00 — 20.00 / Thursdays 6 pm — 8 pm

Pracownia nr 30 / Studio #30


Zapisy / Enrollment  2020–2021

Dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych magisterskich jednolitych na Wydziale Grafiki / For students of 3rd and 4th year of full-time master degree studies at the Faculty of Graphic Arts

Zapisy trwają do / Enrollment expires

  • 14.10.2020

Liczba miejsc w grupie / Number of participants in the group

  • 12

Przed zgłoszeniem proszę zapoznać się z charakterystyką zajęć i wymaganiami / Before sign on please refer to program info and requirements.


Lista studentów

update 17.02.2021

Zajęcia w semestrze letnim odbywają się w trybie hybrydowym.
Zapisy w dniach 17—18.02.2021 w formie komentarza poniżej lub na Slacku.

Grupa semestr letni


Dyplomy
 1. Zuzanna Wołejko (D)   t

 2. Aneta Zdziech (D)   t

 3. Magdalena Maj (D)   t

 4. Wiktoria Mańkowska (D)   t

Grupa semestr zimowy
 1. Maria Pietras   ⟶ To wszystko nasze
 2. Agata Stańczak
 3. Zuzanna Oniszczuk

 4. Andriana Vesela   deadline extension

 5. Julia Fukiet   ⟶ #FreeBritney

 6. Magdalena Sych   ⟶ Wolność

 7. Zuzanna Kozłowska   ⟶ Zachować?
 8. Maria Grabowska
 9. Marta Rabczyńska

 10. Ewelina Kogut   ⟶ Duchy przeszłości

 11. Katsiaryna Plaksa (E)   ⟶ Panopticon

 12. Maryia Liavitskaya (E)   ⟶ Fashion Controlled

 13. Hanna Kurylava (E)   ⟶ The Voice
Dyplomy
 1. Zuzanna Wołejko (D)   t

 2. Aneta Zdziech (D)   t

 3. Magdalena Maj (D)   t

 4. Anna Frydrych (D)   ?

 5. Meg Krajewska (D)   ?

W przypadku zmian, pominięcia lub pomyłki, proszę o kontakt mailowy lub komentarz poniżej  /  In case of any changes, omission or mistake, please contact me by mail or comment below.

Na liście uczestników zajęć zostają tylko te osoby, które przesłały temat projektu w terminie określonym w opisie etapu A  /  Only those who sent the subject of the project within the time specified in the description of etap A will remain on this list.

— wybór tematu  / subject choice
p
— list polecający  /  recommendation letter