Wystawa / Exhibition

asp-wystawa-konco-2016
Wystawa końcoworoczna, sekcja mobile, 2016