Dyplomy / Graduation Projects


Kamila Staniszewska, 2018

„See you next time”, projekt magazynu, publikacja drukowana / magazine design, print publication

kamila-staniszewska-strony

Choć Kamila zdobywała materiały wizualne i tekstowe w środowisku pełnym donośnych bodźców, odczuła dobitnie co oznacza trudność dostępu do bohatera w tak rozbudowanym projekcie. I tylko pokłady nieprzebranej wprost energii i pasji umożliwiły jej na tak zaskakująco intymny kontakt i z artystami i z fanami. 
W kamuflażu punkowego zinu ten projekt jest nie tylko dogłębną i systematyczną analizą zachowań obrzędów scenicznych (warto zwrócić uwagę na wielopoziome i obfite w zaskakujące dane w infografiki) ale jest także analizą sylwetki „psychofana”, która właściwie przybiera formę swoistej introspekcji – bo przecież Kamila sama nim jest! Stąd nie do przecenienia jest niezaprzeczalna autentyczność tego projektu. 
Kamila bardziej słyszy melodie niż kojarzy słowa. I mimo pogrupowania na działy, projekt jest dość trudny w odbiorze przez połamaną, nielinearną narrację. Ale właśnie dzięki temu oddaje znakomicie stan ducha „psychofana” i dokumentuje dziką, nieskrępowaną energię muzycznego performansu. 
Kamila zajęła się się muzyką zespołów, których teksty mają genezę wprost z tradycji wędrownych śpiewaków. I taki jest jej projekt magazynu „See you next time” – niekończąca się opowieścią o podróży w delirycznie falującym czasie i przestrzeni. Z wybuchowymi przypływami wraz nastaniem nocy i  sennymi odpływami o świcie.
—Marek Knap, październik 2018

Anna Olczak, 2017

„Hamada”, publikacja drukowana / print publication

anna-olczak-hamada-sekw

Projekt zrealizowany na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni projektowania czasopism Marka Knapa w 2017 r. Tekst Dominik Sipiński, fotografie i ilustracje, układ graficzny Anna Olczak. Złożono krojem pisma Neutral Regular i Neutral Medium projektu Kai Bernau. Podróż w dniach 10–25 października 2016 r.  /  A diploma work submitted to the Faculty of Graphics of the Academy of Fine Arts in Warsaw in Marek Knap’s Magazine Design Studio in 2017. Text written by Dominik Sipiński, photography and illustration, design by Anna Olczak. Neutral Regular and Neutral Medium fonts by Kai Bernau. Travel between 10th and 25th October 2016.

Kaja Kukuła, 2015

„Sfera”, projekt magazynu, publikacja drukowana / magazine design, print publication

kaja-kukula-sfera  kaja-kukula-sfera-2015


Katarzyna Cendrowska, 2014

„Wydawca”, projekt magazynu, publikacja drukowana / magazine design, print publication

kasia-cedrowska-wydawca-2014.gif

Projekt wdrożony przez Wydawnictwo Inicjał 2014  /  Graduate project implemented by Inicjał Publishing House 2014

Urszula Woźniak, 2013

„Kontakt”, projekt magazynu, publikacja drukowana / magazine design, print publication

kontakt-ula-wozniak-2013.gif

Projekt wdrożony przez Wydawnictwo Klub Inteligencji Katolickiej 2014  /  Graduate project implemented by Klub Inteligencji Katolickiej Publishing House 2014