Dyplomy / Graduation Projects


Urszula Woźniak, 2013

„Kontakt”, projekt magazynu, publikacja drukowana / magazine design, print publication

kontakt-ula-wozniak-2013.gif

Projekt wdrożony przez Wydawnictwo Klub Inteligencji Katolickiej 2014  /  Graduate project implemented by Klub Inteligencji Katolickiej Publishing House 2014

Katarzyna Cendrowska, 2014

„Wydawca”, projekt magazynu, publikacja drukowana / magazine design, print publication

kasia-cedrowska-wydawca-2014.gif

Projekt wdrożony przez Wydawnictwo Inicjał 2014  /  Graduate project implemented by Inicjał Publishing House 2014

Kaja Kukuła, 2015

„Sfera”, projekt magazynu, publikacja drukowana / magazine design, print publication

kaja-kukula-sfera  kaja-kukula-sfera-2015


Anna Olczak, 2017

„Hamada”, publikacja drukowana / print publication

anna-olczak-hamada-sekw

Projekt zrealizowany na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni projektowania czasopism Marka Knapa w 2017 r. Tekst Dominik Sipiński, fotografie i ilustracje, układ graficzny Anna Olczak. Złożono krojem pisma Neutral Regular i Neutral Medium projektu Kai Bernau. Podróż w dniach 10–25 października 2016 r.  /  A diploma work submitted to the Faculty of Graphics of the Academy of Fine Arts in Warsaw in Marek Knap’s Magazine Design Studio in 2017. Text written by Dominik Sipiński, photography and illustration, design by Anna Olczak. Neutral Regular and Neutral Medium fonts by Kai Bernau. Travel between 10th and 25th October 2016.