Zapisy / Enrollment S4O

 


Zapisy / Enrollment

Uczestników naszych zajęć i entuzjastów muzyki zapraszamy do udziału w kole naukowym Society 4 Odds.

Więcej szczegółów przedstawi Kamila Staniszewska w środę 20 października.

SO4_soundrive_2021-x2


Lista studentów / Society 4 Odds

update 21.10.2021
 
 1. Julia Brzózka

 2. Hanna Kurylava

 3. Maryia Liavitskaya

 4. Marta Łuka

 5. Julia Medoń

 6. Maria Mencwel

 7. Weronika Nowak

 8. Agata Popik

 9. Agata Stańczak

 10. Barbara Synak


Plan zajęć / Course Agenda 21-22

▢ obecność obowiązkowa    △ obecność zalecana
 
 korekta indywidualna      przegląd publiczny

 

bieżące informacje na Slacku

24.11.2021            Środa
18.00 – 20.00      Prezentacja (etap B1—3)   ▢


18.11.2021            Czwartek
18.00 – 20.00     Konsultacje etap B, dyplomy  


17.11.2021             Środa
18.00 – 20.00      Konsultacje etap B, dyplomy  


10.11.2021            Środa
18.00 – 18.30      Prezentacja (etap A1—3)   ▢
18.30 – 19.30      Wprowadzenie do etapu B   ▢
19.30 – 20.00      Konsultacje dyplomy  


04.11.2021           Czwartek
18.00 – 20.00      Prezentacja (etap A1—3)   ▢


03.11.2021           Środa
18.00 – 20.00     Konsultacje mapa percepcji (etap A3)  △


28.10.2021          Czwartek
18.00 – 20.00     Konsultacje chmura (etap A2)  △


27.10.2021          Środa
18.00 – 20.00     Konsultacje wybór tematu (etap A1)  △


21.10.2021          Czwartek
18.00 – 20.00    Konsultacje etap A, dyplomy  

20.10.2021         Środa
18.00 – 19.00    Wprowadzenie do etapu A   ▢
19.00 – 20.00    Spotkanie Society For Odds


14.10.2021         Czwartek
18.00 – 19.00    Wybór tematu GEMS #2 
19.00 – 20.00    Koniec zapisów


13.10.2021          Środa
18.00 – 19.00     Rozmowy indywidualne, zapisy, dyplomy  

ankieta:  temat GEMS #2

07.10.2021         Czwartek
18.00 – 20.00    Spotkanie organizacyjne  △


Zapisy / Enrollment 21-22

Rozkład zajęć / Classes Schedule

Środy godz. 18.00 — 20.00 / Wednesdays 6 pm — 8 pm
Czwartki godz. 18.00 — 20.00 / Thursdays 6 pm — 8 pm

Pracownia nr 30 / Studio #30


Zapisy / Enrollment

Dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych magisterskich jednolitych na Wydziale Grafiki / For students of 3rd and 4th year of full-time master degree studies at the Faculty of Graphic Arts.

Zapisy trwają do / Enroll until

  • 14.10.2021

Liczba miejsc w grupie / Number of participants in the class

  • 12

Przed zapisem proszę zapoznać się z charakterystyką zajęć i wymaganiami / Before enrolling please refer to program info and requirements.

Zapisy trwają w dniach 7—14.10.2021 w formie komentarza poniżej lub na Slacku / Enrollment is open from 7-14.10.2021 via comments below or on our Slack. 

Na liście uczestników zajęć zostają tylko te osoby, które odbyły rozmowę zapoznawczą (z prezentacją dorobku) i przesłały temat projektu w terminie określonym w opisie etapu A (TBA)  /  Only those who had a pre-interview (with presentation of experience) and sent the subject of the project within the time specified in the description of etap A will remain on this list (TBA).


Lista studentów / Student list

update 3.11.2021

 

Grupa semestr zimowy / Class winter term
 1. Julia Brzózka (3)

 2. Sonia Dąbrowska (3)

 3. Hanna Kurylava (4)

 4. Maryia Liavitskaya (4)

 5. Marta Łuka (3)

 6. Julia Medoń (3)

 7. Maria Mencwel (4)

 8. Weronika Nowak (3)

 9. Agata Popik (3)

 10. Marta Rabczyńska (4)

 11. Maria Rutyna (3)

 12. Adelina Samborowska (5)

 13. Maciej Sobański (3)

 14. Mikołaj Sobotka (4)

 15. Basia Synak (3)

 16. Dominika Szoplik (4)

Dyplomy / Graduation projects*
 1. Magdalena Maj (D)   ⟶ t

 2. Wiktoria Mańkowska (D)   ⟶ t

 3. Marta Panasiuk (D)   ⟶ t

* Od stycznia 2022 realizacja dyplomów będzie się odbywać wyłącznie w formie aneksów / Starting January 2022 degree processing will continue exclusively in the form of addenda only.


W przypadku zmian, pominięcia lub pomyłki, proszę o kontakt mailowy lub komentarz poniżej  /  In case of any changes, omission or mistake, please contact me by mail or comment below.


— wybór tematu  / subject selection
p
— list polecający  /  recommendation letter

 

Opis / Description 21-22

Grafika edytorska rok akademicki 2021—2022
zajęcia dla studentów III i IV roku studiów
stacjonarnych magisterskich jednolitych na Wydziale Grafiki
prowadzący dr Marek Knap

Przed zapisem proszę zapoznać się z

wymaganiami wprowadzeniem
 

Dla kogo?

Program zajęć jest skierowany do studentów zainteresowanych:

 • łączeniem słów i obrazów na wiele sposobów, na wielu nośnikach i formatach (program pracowni daje możliwość rozszerzania wiedzy o typografii, fotografii i fotoedycji)
 • dużymi projektami wymagającymi podejścia multimedialnego w gromadzeniu treści

Przed rozmową wstępną warto zapoznać się z projektami realizowanymi w pracowni:


Co?

Grafika edytorska to interdyscyplinarny obszar projektowania o charakterze systemowym obejmujący wiele zagadnień m.in. dyrekcję artystyczną, typografię, fotoedycję, branding, motion design, wizualizację danych.

Działania obejmują media drukowane i ekranowe.

Program zajęć stymuluje i daje pierwszeństwo „opowiadaniu historii”, które jest rozumiane jako tworzenie narracji oraz budowanie sekwencji poprzez edycję i następnie prezentację treści w sposób systemowy.


Jak?

Zajęcia mają charakter seminaryjny, warsztatowy, z dużym naciskiem na korekty indywidualne i prezentacje grupowe.

Typowym sposobem pracy jest dobór tematu o szerokiej problematyce społecznej, kulturalnej i politycznej, dla którego rozwiązania studenci poszukują w najbliższym otoczeniu.

Przyjrzymy się dokładnie procedurze tworzenia opowieści. Rozpoznamy jej morfologię rozbijając na atomy jej składowe elementy penetrując w ten sposób możliwości narracyjne wybranego tematu.

Do tego posłuży nam analiza i testowanie gamy narzędzi edytorskich:

 • testymonial
 • fotoreportaż / piktorial
 • wizualizacja danych
 • esej / pamiętnik
 • kreacja / stylizacja

Każde zagadnienie poprzedzam wprowadzeniem teoretycznym podczas seminariów / wykładów (w trybie stacjonarnym i zdalnym).

Projekt semestralny jest podzielony na etapy cząstkowe. Praca na każdym etapem jest sfinalizowane prezentacją i zaliczeniem.

Pracujemy i korektujemy indywidualnie i uwaga: zespołowo. Dobrą praktyką, którą od lat promuję na tych zajęciach jest wzajemne recenzowanie oraz autorecenzja pracy w formie pisemnej.

W semestrze zimowym zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym zgodnie z wymogami ograniczającymi ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w budynku Wydziału Grafiki w języku polskim (dla studentów programu Erasmus Plus po angielsku) w środy i czwartki w g. 18.00—20.00. W razie potrzeby zajęcia odbywają się także zdalnie na platformie Zoom, podczas gdy bieżącą platformą komunikacyjną pozostaje platforma Slack (konieczna rejestracja).

Podczas zajęć asystuje mgr Kamila Staniszewska – nasza absolwentka, której dyplom (wyróżniony Agrafą i nagrodą PGD) był prezentowany na wystawie Coming Out. Kamila jest koordynatorem związanej z pracownią grupy Society For Odds.


Po co?

Moje doświadczenie mówi mi, że w obecnie jedynie systemowe podejście
do problemu a nade wszystko adekwatny i świadomie dobrany
przez projektanta rodzaj narracji daje szansę jego dziełu na dostrzeżenie
i docenienie w niesłychanie nasyconym środowisku.

Zajęcia umożliwiają studentom:

 • nabycie umiejętności integrowania płynnych, wielowarstwowych treści z czasoprzestrzenią rozbudowanych, wieloarkuszowych form wydawniczych w mediach drukowanych i elektronicznych
 • wypracowanie doboru i przemyślanego stosowania palety narzędzi w badaniach wizualnych, a w następstwie w działaniach projektowych włącznie z obszarem wizualizacji danych
 • zapoznanie się z metodyką nadzoru artystycznego nad edytorskimi projektami zespołowymi
 • uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu obowiązujących standardów w zarządzaniu treściami w mediach

List rekomendacyjny

Przy wielu projektach prowadzonych na tych zajęciach (zwłaszcza realizacjach foto/wideo) bardzo pomocny okazał się tzw. list rekomendacyjny. Dokument jest imienny, sporządzam go na indywidualną prośbę.

Ponadto pomocnym dokumentem (a czasem niezbędnym np. w przypadku zamiaru upublicznienia projektu np. w portfolio online) jest pozwolenie na publikację wizerunku. Dostępne tutaj (pl | en).


Zaliczenia

Zajęcia są punktowane 1 punktem ECTS w formie zaliczenia z oceną.

 • Zadanie semestralne jest rozpisane na etapy cząstkowe.
 • Etapy cząstkowe są zaliczane na bieżąco w wyznaczonych terminach.
 • Z końcem semestru letniego należy we własnym sfinansować druk i (opcjonalnie) założenie landing page projektu online.

Kryteria oceny semestralnej:

40%       Frekwencja* i terminowość dostarczania projektów cząstkowych
30%       Jakość prezentacji podczas grupowych przeglądów
(kończących każdy etap cząstkowy zadania semestralnego)
20%       Zaangażowanie na zajęciach (dyskurs, polemika, wymiana myśli)
10%       Jakość formalna i semiotyczna zaproponowanych rozwiązań

*Proszę zapoznać się z modyfikacją Regulaminu Studiów dotyczącą frekwencji. Obecność jest obowiązkowa na zajęciach oznaczonych symbolem ▢ w harmonogramie zajęć dostępnym tutaj.


Podstawowe narzędzia:

 • pakiet Adobe: InDesign, Photoshop + After Effects + XD (lub Sketch)
 • sprzęt foto / wideo
 • rejestracja dźwięku + transkrypcja plików audio

Zajęcia są dostosowywane do poziomu i inklinacji uczestników. Weź udział w anonimowej ankiecie dotyczącej wiedzy i preferencji.

Wprowadzenie / Intro 21-22

2021 / 2022 semestr zimowy
 

There are only two things to remember.
Number one… Don’t Stop,
and number two… Keep Going!
——Frank Zappa

 

Fotoeseje, komiksy, filmy wideo, mapy i wykresy to tylko niektóre z nietradycyjnych form opowiadania historii, które pojawiają się codziennie w naszym otoczeniu.

Zapis reporterski może być monumentalny – oparty na ograniczeniach analizy obiektywnej. Może też być odważny i eksperymentalny – oparty
na subiektywnych wrażeniach i strumieniu świadomości.

Uważna obserwacja – a ściślej reporterskie dokumentowanie – uczy nas, jak oderwać się od własnych emocji i opanować samokontrolę, jak rozwijać empatię, która toruje drogę do poznania, jak dojrzeć naturę człowieka za jego maską i jak przeciwstawić się konformizmowi, aby rozwinąć wyjątkowe poczucie własnej celowości. Zarówno w pracy, w relacjach, jak i w kształtowaniu otaczającego nas świata.

Wierzę, że zapis reporterski to tak naprawdę sztuka, która bardzo głęboko wkracza w nasze życie. Nieważne czy to opowieść wydrapana pazurem czy muśnięta delikatnym piórkiem. 

Jednak oba zapisy są „projektami nauki o emocjach” i daleko im do wygodnego konfesjonału. Wymagają od konstruującego sekwencję obrazów i tekstów autora aktywnego wysiłku. 

Ale jaki projekt nazwiemy dziełem prawdziwie reporterskim? Kiedy obraz staje się skuteczną formą reportażu? A nawet w którym momencie obrazy zaczynają działać tak, że budują narrację, która zmienia zasadniczą historię? 

Przygotujcie się na rozpoczęcie eksperymentu: przez parę miesięcy będziecie codziennie prowadzić dziennik. Będziecie zgłębiać te pytania pisząc i konstruując własne narracje wizualne każdego dnia. W rezultacie powstanie praca konceptualna, która bada naturę pamięci i wyobraźni – jej powierzchnie, tekstury i materię. 

W ten sposób przez cały czas będziecie się rozwijać i doskonalić swój osobisty głos wizualny. 

I wtedy wydarzy się coś, na czym pewnie wam zależy. Dzięki prawdziwej opowieści wasza praca zyska więcej uwagi. Dlatego, że odbiorca wam zaufa. Bardzo trudno jest to osiągnąć w jakikolwiek inny sposób.

Zastanowimy się jak różne formy wizualne komunikują myśl i historie
w  wyjątkowy sposób, a także które medium będzie najsilniejsze w wyrażaniu konkretnych pomysłów.

Dzisiejsi projektanci są również pisarzami – używają każdego dostępnego
im narzędzia, aby przekazać opowieść w jak najpotężniejszy sposób.

Właśnie opowieść, historia a nie tylko zapis chwili. To pozwala na formowanie dramaturgii, która jest głównym tematem naszych rozważań.

Kurs nie wymaga żadnego wcześniejszego doświadczenia w pisaniu.
Ale w fotografowaniu, układaniu bloków tekstowych czy storyboardingu już tak.

Marek Knap, październik 2021


GEMS

W semestrze zimowym rozpoczynamy pracę nad kolejnym numerem pracownianego periodyku.

Magazyn GEMS (Grafika Edytorska Magazyn Studencki) jest platformą dla pracy studenckiej na tych zajęciach. Każde wydanie i każdy jego aspekt jest w całości realizowany przez uczestników zajęć. Skład redakcji ulega ciągłym zmianom i przez to każdy numer jest tematyczny i zyskuje swoją niepowtarzalną tożsamość. 

GEMS #1    |   showcase>
 

Cykl wydawniczy zakłada, że każdy semestr kończy się publikacją kolejnego numeru. Ilość wydrukowanych egzemplarzy będzie uzależniona od wsparcia Wydziału.

Przed nami wybór tematu wydania #2. Zapraszam do głosowania:

GEMS #2   |   ankieta