Wystawa / Exhibition

wideo semestr 2013 / 2014
Wystawa końcoworoczna 2014 (wideo 16:20)