O wykładowcy / About the Lecturer

Marek Knap
Marek Knap

Marek Knap (ur. 1968) to wielokrotnie nagradzany projektant graficzny specjalizujący się w grafice edytorskiej — interdyscyplinarnym obszarze projektowania o charakterze systemowym obejmującym m.in. dyrekcję artystyczną, typografię, fotoedycję, branding oraz motion design w druku i na ekranie.

Od 2007 roku zajmuje stanowisko dyrektora artystycznego Edipresse Polska – oddziału szwajcarskiej grupy mediowej w Warszawie. Jest odpowiedzialny za komunikację wizualną w szerokiej gamie publikacji drukowanych i ekranowych tego wydawcy.

Marek był dyrektorem artystycznym polskich edycji „Marie Claire”, „Maxima” i „Newsweeka”. Pełnił funkcję dyrektora artystycznego „Rzeczpospolitej” – zdobywczyni Best-Designed Newspaper Award w 2005 roku. Jest autorem layoutów „Dziennika Gazety Prawnej” i (wspólnie z Markiem Trojanowskim) „Tygodnika Powszechnego”. Oprócz tytułów wiodących, Marek pracuje również na rynku niszowym.  Jego najnowszym projektem jest „Ruch Muzyczny” – miesięcznik o muzyce klasycznej nagrodzony statuetką Art Front 2015 oraz dwukrotnie główną nagrodą w kategorii prasa w konkursie Polish Graphic Design Awards 2018 i 2020.

Projekty edytorskie stworzone przez Marka zawsze uwzględniają szczegółową strategię doboru i operowania obrazem (zwłaszcza fotografią) oraz branding. Z tej racji istotnym elementem jego pracy jest opracowywanie krojów literniczych i pełnych rodzin fontów dedykowanych wyłącznie konkretnym projektom edytorskim, takim jak magazyny „Machina” i „Foyer”, „Ruch Muzyczny” czy dziennikowi „Rzeczpospolita”.

Podczas ponad dwudziestoletniej praktyki pracował jako dyrektor artystyczny dla znaczących domów wydawniczych: Axel Springer Polska (Ringier), Presspublika (Gremi Media), Hachette Filipacchi, Instytut Książki, Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Hatje Cantz.

Był uczniem Johna Reutera–Pacyny, który wprowadził go w świat amerykańskiej tradycji sztuki i projektowania graficznego. Jest członkiem American Institute of Graphic Arts i jurorem konkursów Society for News Design w Stanach Zjednoczonych i Rosji.

Marek uzyskał stopień doktora sztuk pięknych na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2011 roku rozpoczął działalność dydaktyczną na Wydziale Grafiki gdzie w ramach Katedry Komunikacji Wizualnej kierowanej przez profesora Lecha Majewskiego prowadzi zajęcia z grafiki edytorskiej dla studentów III i IV roku. Marek jest opiekunem artystycznym grupy studenckiej Society For Odds – projektu nagrodzonego przez PGD 2019.

/

Marek Knap (b. 1968) is award-winning editorial design specialist — an interdisciplinary field of modular design involving art direction, typography, photography management, branding and motion design both in print and on screen.

Since 2007 he holds the position of Group Art Director of Edipresse Polska – Warsaw branch of Swiss media group. He is responsible for editorial design and photography management as well as branding and motion design in a wide range of titles of this publisher (print and screen).

Marek is a former art director of the Polish editions of “Marie Claire”, “Maxim” and “Newsweek” devoted to editorial design, art direction and typography. He served as art director of the “Rzeczpospolita” – the winner of Best-Designed Newspaper Award in 2005. He prepared design system for “Dziennik Gazeta Prawna” daily and, in cooperation with Marek Trojanowski, “Tygodnik Powszechny” weekly. In addition to the big ones, he also works for niche titles. His most recent work is “Ruch Muzyczny” – monthly magazine on classical music awarded with Art Front Prize 2015 and twice the main prize in press category of Polish Graphic Design Awards 2018 and 2020 contests.

The design systems created by Marek always include a detailed strategy for image selection and treatment (photography in particular) and pronounced branding. Therefore a significant element of his work is developing a custom font dedicated exclusively to his editorial projects such as “Machina”, “Foyer”, “Ruch Muzyczny” magazines as well as “Rzeczpospolita” daily.

During his over twenty years industry experience he performed as art director for major publishing houses: Axel Springer Polska (Ringier), Presspublika (Gremi Media), Hachette Filipacchi, Instytut Książki, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, and Hatje Cantz.

Marek is former student of John Reuter-Pacyna who introduced him to American tradition of art and graphic design. He is a member of AIGA and jury member of Society for News Design competitions in the US and Russia.

Marek earned PhD at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where since 2011 he is a teacher of the Art Direction and Editorial Design program for master students of third and fourth year. The studio is part of the Department of Visual Communication framework headed by Professor Lech Majewski. Marek is an artistic supervisor of a student group Society For Odds – a PGD Award 2019 project.


asp_logo    edipresse-e