O wykładowcy / About the Lecturer

Marek Knap
Marek Knap

Marek Knap (ur. 1968) to wielokrotnie nagradzany projektant graficzny specjalizujący się w grafice edytorskiej, dyrekcji artystycznej i typografii.

Od 2007 roku zajmuje stanowisko dyrektora artystycznego Edipresse Polska – oddziału szwajcarskiego wydawcy w Warszawie.

Marek był dyrektorem artystycznym polskich edycji „Marie Claire”, „Maxima” i „Newsweeka”. Pełnił funkcję dyrektora artystycznego „Rzeczpospolitej” – zdobywczyni Best-Designed Newspaper Award w 2005 roku. Jego najnowszym projektem jest „Ruch Muzyczny” – miesięcznik o muzyce klasycznej nagrodzony statuetką Art Front 2015.

Istotnym elementem jego pracy jest opracowywanie krojów literniczych i pełnych rodzin fontów dedykowanych wyłącznie konkretnym projektom edytorskim, takim jak magazyny „Machina” i „Foyer” czy dziennikowi „Rzeczpospolita”.

Podczas ponad dwudziestoletniej praktyki pracował jako dyrektor artystyczny dla wydawnictw: Axel Springer, Presspublika, PAC World, Hachette Filipacchi, Instytut Książki i Hatje Cantz.

Był uczniem Johna Reutera–Pacyny, który wprowadził go w świat amerykańskiej tradycji sztuki projektowania. Jest członkiem American Institute of Graphic Arts i jurorem konkursów Society for News Design w Stanach Zjednoczonych i Rosji.

Marek uzyskał stopień doktora sztuk pięknych na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2011 roku rozpoczął działalność dydaktyczną na Wydziale Grafiki gdzie w ramach Katedry Komunikacji Wizualnej kierowanej przez profesora Lecha Majewskiego prowadzi zajęcia z projektowania czasopism (grafika edytorska) dla studentów III i IV roku.

/

Marek Knap (b. 1968) is award-winning print/digital news and content designer.

Since 2007 he holds the position of Group Art Director of Edipresse Polska – Swiss publisher branch in Warsaw.

Marek is a former art director of the Polish editions of “Marie Claire”, “Maxim” and “Newsweek” devoted to editorial design, art direction and typography. He served as art director of the “Rzeczpospolita” – the winner of Best-Designed Newspaper Award in 2005. His most recent work is “Ruch Muzyczny” – monthly magazine on classical music awarded with Art Front Prize 2015.

A significant element of Marek’s work is developing a custom font dedicated exclusively to his editorial projects such as “Machina” and “Foyer” magazines as well as “Rzeczpospolita” daily.

During his over twenty years industry experience he performed as Art Director for: Axel Springer, Presspublika, PAC World, Hachette Filipacchi, Instytut Książki, and Hatje Cantz.

Marek is former student of John Reuter-Pacyna who introduced him to American tradition of art and design. He is a member of AIGA and jury member of Society for News Design competitions in the US and Russia.

Marek earned PhD at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where since 2011 he teaches an Art Direction and Editorial Design program for master students of third and fourth year. The studio is part of the Department of Visual Communication framework headed by Professor Lech Majewski.