Plan zajęć / Course Agenda

Poniedziałek / Monday  7-11-2016

9.00 – 11.30
Obraz

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (zespołowe)

12.00 – 13.00
Obraz

 • Przegląd roboczy (prezentacje zespołowe, maks. 10 minut, rzutnik)
 • Dyskusja

prezentacje_uwagi

Czwartek / Thursday  10-11-2016

9.00 — 11.30
Litera

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

12.00 — 13.00
Litera

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne, maks. 5 minut, rzutnik)
 • Dyskusja

prezentacje_uwagi-l

Poniedziałek / Monday  14-11-2016

9.00 — 11.30
Litera

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

Obraz

 • Konsultacje technologiczne i wykonawcze (grupowe)

12.00 — 13.00
Litera

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne, maks. 5 minut, rzutnik)
 • Dyskusja

Czwartek / Thursday  17-11-2016

9.30 — 11.30
Obraz
Zespołowe konsultacje technologiczne i wykonawcze.
Tematy do omówienia:

 • bohater: model, przedmiot, przestrzeń
 • stylizacja
 • lokalizacja, ilość planów i skala
 • kolor i światło

Zatwierdzone pomysły umieszczamy na ścianie w pracowni w postaci dokumentacji zdjęciowej (wydruków) i szkiców.

12.00 — 13.00
Spotkanie z fotografem

Poniedziałek / Monday  21-11-2016

9.00 — 11.30
Obraz

 • Zespołowe konsultacje technologiczne i wykonawcze (ciąg dalszy)

11.30 — 12.00
Litera

 • Przegląd roboczy (last call TO, ZP, GS, AS).

12.00 — 13.00
Litera

 • Omówienie kolejnego etapu (prezentacja 30 min, dyskusja)

Czwartek / Thursday  24-11-2016

9.30 — 12.00
Obraz 1-3

 • Zespołowe konsultacje technologiczne i wykonawcze.

Litera 5

 • Konsultacje

12.00 — 12.30
Litera 1-4

 • Przegląd roboczy (last call TO, ZP, GS, AS).

Poniedziałek / Monday 28-11-2016

9.30 — 12.00
Obraz 1-3

 • Zespołowe konsultacje technologiczne i wykonawcze.

Litera 5

 • Korekty indywidualne

12.00 — 13.00
Spotkanie z Ewą Kwiatkowską, producentem sesji fotograficznych

Czwartek / Thursday  1-12-2016

9.30 — 12.00
Obraz 1-3

 • Zespołowe konsultacje technologiczne i wykonawcze

Litera 5

 • Konsultacje

12.00 — 12.30
Litera 1-4

 • Przegląd roboczy (last call TO, ZP, GS, AS). Przegląd jest elementem zaliczenia semestru

Czwartek / Thursday 8-12-2016

9.00 — 13.00
Obraz 1-3

 • Konsultacje zespołowe

Litera 5

 • Konsultacje indywidualne

Poniedziałek / Monday 12-12-2016

9.30 — 13.00
Konsultacje Obraz 1-3, Litera 5

+ prezentacje do dyplomów (sala kinowa)

Czwartek / Thursday 15-12-2016

10.00 — 12.00
prezentacje do dyplomów (sala kinowa)

12.00 — 13.00
Obraz 1-3, Litera 5

 • Konsultacje

Poniedziałek / Monday 19-12-2016

9.00 — 12.00
Obraz 1-3, Litera 5

 • Konsultacje

12.00 — 13.00
Prezentacja

 • „Grid złożony. Zrozumienie i odwzorowywanie piękna natury poprzez zastosowanie geometrii”, 40 minut.

Czwartek / Thursday 22-12-2016

9.30 — 12.00
Obraz 1-3, Litera 5

 • Konsultacje

12.00 — 12.45

Prezentacja  Litera 5

 • Przegląd roboczy L5 (+ L1-L4 last call TO, ZP, GS, AS). Przegląd jest elementem zaliczenia semestru

12.45 — 13.00
Obraz 4: Opowieść obrazkowa – opis zadania

Czwartek / Thursday 05-01-2017

9.30 — 13.00
Obraz 4: Opowieść obrazkowa – konsultacje

 • Konsultacje

Poniedziałek / Monday 09-01-2017

9.30 — 12.00
Obraz 4: Opowieść obrazkowa – konsultacje

12.00 — 13.00
Prezentacja  Litera 5

 • Przegląd roboczy L5 ciąg dalszy. Przegląd jest elementem zaliczenia semestru

Czwartek / Thursday 12-01-2017

Tego dnia zajęcia nie odbędą się

Poniedziałek / Monday 16-01-2017

9.30 — 13.00
Początek zaliczeń semestru zimowego. Wpisy do indeksów z oceną. Ocena uwzględnia poziom wykonanych prac i zaangażowanie:

 • 70% wykonanie zadań (bieżące przeglądy robocze), aktywność na zajęciach i frekwencja
 • 30% semestralny przegląd prac (przegląd końcowy)

Przegląd końcowy jest podsumowaniem semestru. Polega na prezentacji kompletu zadań Litera 1/2/3/4—5 i Obraz 1/2/3—4. Należy przedłożyć zarówno efekt końcowy jak i dokumentację przebytej drogi w postaci szkicownika i wersji testowych.

 • sposób prezentacji: wydruki
 • zakończenie przeglądu końcowego (i zaliczeń): 02.02.2017

Poniedziałek / Monday 13-02-2017

9.00 – 11.30
Zajęcia warszatowe

 • proszę zabrać ze sobą komputery i pliki projektowe (indd+obrazki). Można także pracować na komputerach pracownianych lub korzystać z sali komputerowej.

Czwartek / Thursday 16-02-2017

9.00 – 11.30
[Obraz + Litera]

 • Korekty, warsztaty

12.00 – 13.00
Prezentacja: „Szpigiel: sekwencja stron + Okładka: elementy składowe”.

 • omówienie zadań z serii Strony
 • obecność obowiązkowa

Poniedziałek / Monday 20-02-2017

Czwartek / Thursday 23-02-2017

W tych dniach zajęcia nie odbędą się


Czwartek / Thursday 09-03-2017

9.30 – 13.00
[Strony 1,  Strony 2]

 • Indywidualne korekty (wydruki 100%) i warsztaty (pliki otwarte, proszę zabrać ze sobą komputery)

Obraz 1-3

 • Ciąg dalszy grupowych konsultacji technologicznych i wykonawczych dotyczących sesji fotograficznych

Czwartek / Thursday 16-03-2017

9.30 – 13.00
[Strony 1,  Strony 2]

 • Korekty

Poniedziałek / Monday 20-03-2017

9.30 – 11.30
[Strony 1: Paginacja + okładka + gif]

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

12.00 — 13.00
[Strony 1— obecność obowiązkowa

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne, maks. 5 minut, rzutnik)
 • Dyskusja, głosowanie

Poniedziałek / Monday 27-03-2017

12.00 – 13.00 — obecność zalecana
Prezentacja: „Z papieru na ekran: Prototyp”.


Poniedziałek / Monday 03-04-2017

9.30 – 11.30
[Strony 2: Kompilacja, layout]

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)
 • Weryfikacja osadzenia wybranej w konkursie paginacji

[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje

12.00 — 13.00
[Strony 2] — obecność obowiązkowa

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne, maks. 5 minut, rzutnik)
 • Dyskusja

Czwartek / Thursday 06-04-2017

9.30 – 11.30
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje

12.00 — 13.00
[Strony 2: Kompilacja, layout]

 • Przegląd roboczy (ciąg dalszy)

Poniedziałek / Monday 10-04-2017

9.30 – 13.00
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje odręcznych szkiców ścieżek ekranów

szkic_podklad


Czwartek / Thursday 20-04-2017

9.30 – 11.30
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje

11.30 – 13.00
[Strony 1 Strony 2]

Ocena przygotowania plików

 • do druku: projekt finalny okładka + środek (pdf, obrazki 240-300 dpi, CMYK, pasery)
 • do portfolio ekranowego: wyimki z procesu projektowego + projekt finalny (pdf, obrazki 96 dpi, RGB)

Poniedziałek / Monday 24-04-2017

9.30 – 11.30
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje

11.30 – 13.00
[Strony 1 Strony 2]

Ocena prac na podstawie przyciętych wydruków 1:1 oraz sklejonych „książeczkach” w dowolnej skali (ciąg dalszy)


Czwartek / Thursday 27-04-2017

9.30 – 13.00
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

Czwartek / Thursday 04-05-2017

9.30 – 11.30
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

12.00 – 13.00
[Strony 3: Screen lo-fi] — obecność obowiązkowa

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne z marvelapp.com, maks. 5 minut, rzutnik)

08, 11-05-2017

W tych dniach zajęcia nie odbędą się


Poniedziałek / Monday 15-05-2017

11.30 – 12.00
[Strony 1—4]


Czwartek / Thursday 18-05-2017

9.30 – 11.30
[Strony 1 Strony 2: Okładka + Środek]
Przedłożenie projektów zgodnych ze specyfikacją

 • do wideo
 • do druku

12.00 – 12.30
[Strony 4: Screen hi-fi] obecność zalecana

 • Prezentacja: „Projekt interaktywny”

Poniedziałek / Monday 22-05-2017

9.30 – 11.30
[Strony 4: Screen hi-fi]
Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

12.00 — 13.00
[Strony 4: Screen hi-fi] — obecność obowiązkowa

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne z marvelapp.com, , maks. 5 minut, rzutnik)

Czwartek / Thursday 25-05-2017

9.30 – 13.00
[Strony 3 + Strony 4: Screen lo-fi + hifi]

Przedłożenie projektów zgodnych ze specyfikacją

 • do wideo
 • do druku

Poniedziałek / Monday 29-05-2017

9.30 – 13.00
[Strony 1—4]


Czwartek / Thursday 01-06-2017

9.30 – 13.00


Poniedziałek / Monday 05-06-2017

9.30 – 13.00


Czwartek / Thursday 08-06-2017

9.30 – 13.00


 

 

 

 

Koniec zapisów / Enrollment closing 2016–2017

Zapisy i wybór zadań zakończył się na zajęciach 17 października.

Lista (update 03/11)

1    Valeryia Dubitskaya 3—L3
2    Katarzyna Dudziec 4—L1
3    Karolina Król 3—L2
4    Alicja Kultys 4 —L1
5    Piotr Łapiński 5—L3
6    Karolina Lubaszko 4—L2
7    Marta Morawska 4—L2
8    Michalina Mosurek 3—L4
9    Hanna Najgebauer 4—L4
10  Anna Olczak 5 (dypl)
11   Tomasz Opaliński 4—L3
12  Zuzanna Parcheta 4—L3
13  Gabriela Staszak 4—L3
14   Tomasz Stelmaski 3—L3
15   Agnieszka Strzeżek 4— L4
16   Gabriela Weselak 4 —L4
17   Izabela Włodarczyk 4—L1
18   Kamila Wyszyńska 4—L3
19  Urszula Zabłocka 4—L2
20   Aleksandra Zieniuk 4—L2

Proszę wpisać/wykreślić się pod Zapisy / Enrollment 2016–2017

Proszę wybrać zadanie typograficzne wpisując się pod Mag X Litera / Type

Zespoły zadanie „Obraz” (update 03/11)

Proszę tworzyć zespoły od 3-5 osób pod Mag X Obraz / Image

Obraz 1: Nożyczki (A)

 • Valeryia Dubitskaya 3—L3
 • Michalina Mosurek 3—L4
 • Tomasz Stelmaski 3—L3

Obraz 1: Nożyczki (B)

 • Katarzyna Dudziec 4—L1
 • Alicja Kultys 4 —L1
 • Zuzanna Parcheta 4—L3
 • Agnieszka Strzeżek 4— L4

Obraz 2: Odkrywanie w bałaganie (A)

 • Hanna Najgebauer  4—L4
 • Kamila Wyszyńska 4—L3
 • Urszula Zabłocka 4—L2
 • Aleksandra Zieniuk  4—L2

Obraz 2: Odkrywanie w bałaganie (B)

 • Karolina Król 3—L2
 • Karolina Lubaszko 4—L2
 • Tomasz Opaliński 4—L3

Obraz 3: Zakrycie

 • Piotr Łapiński 5—L3
 • Marta Morawska 4—L2
 • Gabriela Staszak—L3
 • Gabriela Weselak 4 —L3
 • Iza Włodarczyk 4—L1

Lista (update 13/03)

1   Martyna Cybuch 4—L2
2   Witold Dąbrowski 3—L1
3    Valeryia Dubitskaya 3—L3
4    Gabriela Golińska 2 — L1
5    Aneta Klejnowska 5 — L4
6    Karolina Król 3—L2
7    Alicja Kultys 4 —L1
8    Karolina Lubaszko 4—L2
9    Kaja Marzec 4 —L3
10  Marta Morawska 4—L2
11   Michalina Mosurek 3—L4
12   Hanna Najgebauer 4—L4
13   Anna Olczak 5 (dypl)
14   Tomasz Opaliński 4—L3
15   Zuzanna Parcheta 4—L3
16   Paulina Plizga 5 — L3
17   Kamila Staniszewska 4—L1
18   Gabriela Staszak 4—L3
19   Tomasz Stelmaski 3—L3
20   Joanna Stolecka 4—L2
21   Natalia Świniarska 4—L2
22   Gabriela Weselak 4 —L4
23   Izabela Włodarczyk 4—L1
24   Urszula Zabłocka 4—L2
25   Aleksandra Zieniuk 4—L2

Zespoły zadanie „Obraz” (update 13/03)

Obraz 1: Nożyczki (A)

 • Witold Dąbrowski 3—L1
 • Valeryia Dubitskaya 3—L3
 • Michalina Mosurek 3—L4
 • Tomasz Stelmaski 3—L3

Obraz 1: Nożyczki (B)

 • Alicja Kultys 4 —L1
 • Kaja Marzec 4—L3
 • Zuzanna Parcheta 4—L3

Obraz 1: Nożyczki (C)

 • Gabriela Golińska 2 —L1
 • Aneta Klejnowska 5 —L4
 • Paulina Plizga 5 —L3

Obraz 2: Odkrywanie w bałaganie (A)

 • Hanna Najgebauer  4—L4
 • Urszula Zabłocka 4—L2
 • Aleksandra Zieniuk  4—L2

Obraz 2: Odkrywanie w bałaganie (B)

 • Karolina Król 3—L2
 • Karolina Lubaszko 4—L2
 • Tomasz Opaliński 4—L3

Obraz 3: Zakrycie (A)

 • Marta Morawska 4—L2
 • Gabriela Staszak—L3
 • Natalia Świniarska—L2
 • Gabriela Weselak 4 —L3
 • Iza Włodarczyk 4—L1

Obraz 3: Zakrycie (B)

 • Martyna Cybuch 4—L2
 • Kamila Staniszewska 4—L1
 • Joanna Stolecka 4—L2

 

Zajęcia / Class 10-10-2016

Plan zajęć na poniedziałek 10 października

 • 10.30
  Prezentacja zadania grupowego i wydanie zadań indywidualnych na semestr zimowy (projekt Mag X), 30 minut, obecność obowiązkowa
 • 9.00–10.30; 11.00–13.00
  Konsultacje

/

Class Agenda for Monday, October 10th

 • 10.30 am
  The presentation of collaborative task and setting of individual duties for the Winter Semester (project Mag X), 30 min, attendance required
 • 9 am–10.30 am; 11 am–1 pm
  Consultations