GEMS #1: Showcase

Poniższe projekty udowadniają, że współczesny design nie musi być ironicznie określany jako „internet search”, do którego wystarczy spryt i odrobina dobrego gustu. Dlaczego? Bo studenci tworzą projekty całościowo. Rozmawiają z bohaterami i piszą teksty. Realizują sesje fotograficzne i fotoreportaże. Ilustrują. Przekonują się w ten sposób, że naprawdę dobry design wymaga głębokiego zaangażowania poprzez prawdziwe emocje i szczerą empatię.

Marek Knap, czerwiec 2021

Magdalena Sych: Człowiek pragnie wyzbyć się kontroli. Jednym ze sposobów jej uniknięcia, jest ucieczka od rzeczywistości oraz wyzbycie się indywidualności. Jednak człowiek nigdy nie będzie w pełni wolny i zawsze będzie potrzebować nadzoru. Gdy za bardzo zachłyśnie się wolnością, tak na prawdę ją traci.
Ewelina Kogut: „Kontrola” to słowo, które nie kojarzy mi się w żadnym kontekście przyjemnie – zwykle wiąże się z jakimiś ograniczeniami, brakiem swobód.

My jako ludzie za bardzo weszliśmy cywilizacyjnie w pierwotny rytm przyrody i zaburzyliśmy wiele systemów, które od lat miały miejsce. To nie idzie w dobrym kierunku bo człowiek zaczął wprowadzać zmiany po to żebyśmy – mając wszystko pod kontrolą – dostali od tej przyrody jeszcze więcej.

Andriana Vesela: Tematem mojego artykułu jest ciągły proces kontroli nad chorobą, pilnowanie jej przebiegu a także skutki które zostają po. Próba utrzymywania jej w ramach i zapanowania nad nią. Wybrałam ten temat ponieważ jest bliski dla mnie i dotknął mnie bezpośrednio. Niektóre fragmenty tekstu są w języku ojczystym. Stosuję deformacje oraz nałożenie liter i słów na siebie ponieważ bezpośrednio odnosi się to do skutków choroby.
Hanna Kurylava: This article is dedicated to the Belarusian art. Youth and creative people, control of creativity in a specific period of time and under specific circumstances.
Maryia Liavitskaya: I’m weighing up how fashion and coronavirus can coexist. The pandemic has affected all manufacturing sectors, but the textile industry has been the most affected. The pandemic has almost literally taken control of fashion.

Tematem artykułu jest kwestia kontroli nad miejscami o wartości historycznej i ocena wpływu jednostek na zachowanie obiektów zabytkowych. Połączenie wywiadu z opisem dokumentalnym stawia retoryczne pytania i ma skłonić czytelnika do zgłębienia problemu. Zakomponowanie obrazów – ich fragmentaryzacja – ma symbolicznie oddawać złożoność i wielowątkowość zagadnienia ochrony cennych ale często zdegradowanych miejsc.

GEMS #1/2021 „Kontrola”.
224 strony,
11 autorów,
7 artykułów
w wersji drukowanej
i ekranowej

Magazyn GEMS (Grafika Edytorska Magazyn Studencki)
jest platformą projektową na zajęciach
w pracowni grafiki edytorskiej.
Każde wydanie i każdy jego aspekt
jest w całości realizowany przez studentów
– od wyboru tematu
do opracowania tekstu, ikonografii
i montażu całości
.