Plan zajęć / Course Agenda

Poniedziałek / Monday  7-11-2016

9.00 – 11.30
Obraz

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (zespołowe)

12.00 – 13.00
Obraz

 • Przegląd roboczy (prezentacje zespołowe, maks. 10 minut, rzutnik)
 • Dyskusja

prezentacje_uwagi

Czwartek / Thursday  10-11-2016

9.00 — 11.30
Litera

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

12.00 — 13.00
Litera

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne, maks. 5 minut, rzutnik)
 • Dyskusja

prezentacje_uwagi-l

Poniedziałek / Monday  14-11-2016

9.00 — 11.30
Litera

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

Obraz

 • Konsultacje technologiczne i wykonawcze (grupowe)

12.00 — 13.00
Litera

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne, maks. 5 minut, rzutnik)
 • Dyskusja

Czwartek / Thursday  17-11-2016

9.30 — 11.30
Obraz
Zespołowe konsultacje technologiczne i wykonawcze.
Tematy do omówienia:

 • bohater: model, przedmiot, przestrzeń
 • stylizacja
 • lokalizacja, ilość planów i skala
 • kolor i światło

Zatwierdzone pomysły umieszczamy na ścianie w pracowni w postaci dokumentacji zdjęciowej (wydruków) i szkiców.

12.00 — 13.00
Spotkanie z fotografem

Poniedziałek / Monday  21-11-2016

9.00 — 11.30
Obraz

 • Zespołowe konsultacje technologiczne i wykonawcze (ciąg dalszy)

11.30 — 12.00
Litera

 • Przegląd roboczy (last call TO, ZP, GS, AS).

12.00 — 13.00
Litera

 • Omówienie kolejnego etapu (prezentacja 30 min, dyskusja)

Czwartek / Thursday  24-11-2016

9.30 — 12.00
Obraz 1-3

 • Zespołowe konsultacje technologiczne i wykonawcze.

Litera 5

 • Konsultacje

12.00 — 12.30
Litera 1-4

 • Przegląd roboczy (last call TO, ZP, GS, AS).

Poniedziałek / Monday 28-11-2016

9.30 — 12.00
Obraz 1-3

 • Zespołowe konsultacje technologiczne i wykonawcze.

Litera 5

 • Korekty indywidualne

12.00 — 13.00
Spotkanie z Ewą Kwiatkowską, producentem sesji fotograficznych

Czwartek / Thursday  1-12-2016

9.30 — 12.00
Obraz 1-3

 • Zespołowe konsultacje technologiczne i wykonawcze

Litera 5

 • Konsultacje

12.00 — 12.30
Litera 1-4

 • Przegląd roboczy (last call TO, ZP, GS, AS). Przegląd jest elementem zaliczenia semestru

Czwartek / Thursday 8-12-2016

9.00 — 13.00
Obraz 1-3

 • Konsultacje zespołowe

Litera 5

 • Konsultacje indywidualne

Poniedziałek / Monday 12-12-2016

9.30 — 13.00
Konsultacje Obraz 1-3, Litera 5

+ prezentacje do dyplomów (sala kinowa)

Czwartek / Thursday 15-12-2016

10.00 — 12.00
prezentacje do dyplomów (sala kinowa)

12.00 — 13.00
Obraz 1-3, Litera 5

 • Konsultacje

Poniedziałek / Monday 19-12-2016

9.00 — 12.00
Obraz 1-3, Litera 5

 • Konsultacje

12.00 — 13.00
Prezentacja

 • „Grid złożony. Zrozumienie i odwzorowywanie piękna natury poprzez zastosowanie geometrii”, 40 minut.

Czwartek / Thursday 22-12-2016

9.30 — 12.00
Obraz 1-3, Litera 5

 • Konsultacje

12.00 — 12.45

Prezentacja  Litera 5

 • Przegląd roboczy L5 (+ L1-L4 last call TO, ZP, GS, AS). Przegląd jest elementem zaliczenia semestru

12.45 — 13.00
Obraz 4: Opowieść obrazkowa – opis zadania

Czwartek / Thursday 05-01-2017

9.30 — 13.00
Obraz 4: Opowieść obrazkowa – konsultacje

 • Konsultacje

Poniedziałek / Monday 09-01-2017

9.30 — 12.00
Obraz 4: Opowieść obrazkowa – konsultacje

12.00 — 13.00
Prezentacja  Litera 5

 • Przegląd roboczy L5 ciąg dalszy. Przegląd jest elementem zaliczenia semestru

Czwartek / Thursday 12-01-2017

Tego dnia zajęcia nie odbędą się

Poniedziałek / Monday 16-01-2017

9.30 — 13.00
Początek zaliczeń semestru zimowego. Wpisy do indeksów z oceną. Ocena uwzględnia poziom wykonanych prac i zaangażowanie:

 • 70% wykonanie zadań (bieżące przeglądy robocze), aktywność na zajęciach i frekwencja
 • 30% semestralny przegląd prac (przegląd końcowy)

Przegląd końcowy jest podsumowaniem semestru. Polega na prezentacji kompletu zadań Litera 1/2/3/4—5 i Obraz 1/2/3—4. Należy przedłożyć zarówno efekt końcowy jak i dokumentację przebytej drogi w postaci szkicownika i wersji testowych.

 • sposób prezentacji: wydruki
 • zakończenie przeglądu końcowego (i zaliczeń): 02.02.2017

Poniedziałek / Monday 13-02-2017

9.00 – 11.30
Zajęcia warszatowe

 • proszę zabrać ze sobą komputery i pliki projektowe (indd+obrazki). Można także pracować na komputerach pracownianych lub korzystać z sali komputerowej.

Czwartek / Thursday 16-02-2017

9.00 – 11.30
[Obraz + Litera]

 • Korekty, warsztaty

12.00 – 13.00
Prezentacja: „Szpigiel: sekwencja stron + Okładka: elementy składowe”.

 • omówienie zadań z serii Strony
 • obecność obowiązkowa

Poniedziałek / Monday 20-02-2017

Czwartek / Thursday 23-02-2017

W tych dniach zajęcia nie odbędą się


Czwartek / Thursday 09-03-2017

9.30 – 13.00
[Strony 1,  Strony 2]

 • Indywidualne korekty (wydruki 100%) i warsztaty (pliki otwarte, proszę zabrać ze sobą komputery)

Obraz 1-3

 • Ciąg dalszy grupowych konsultacji technologicznych i wykonawczych dotyczących sesji fotograficznych

Czwartek / Thursday 16-03-2017

9.30 – 13.00
[Strony 1,  Strony 2]

 • Korekty

Poniedziałek / Monday 20-03-2017

9.30 – 11.30
[Strony 1: Paginacja + okładka + gif]

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

12.00 — 13.00
[Strony 1— obecność obowiązkowa

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne, maks. 5 minut, rzutnik)
 • Dyskusja, głosowanie

Poniedziałek / Monday 27-03-2017

12.00 – 13.00 — obecność zalecana
Prezentacja: „Z papieru na ekran: Prototyp”.


Poniedziałek / Monday 03-04-2017

9.30 – 11.30
[Strony 2: Kompilacja, layout]

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)
 • Weryfikacja osadzenia wybranej w konkursie paginacji

[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje

12.00 — 13.00
[Strony 2] — obecność obowiązkowa

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne, maks. 5 minut, rzutnik)
 • Dyskusja

Czwartek / Thursday 06-04-2017

9.30 – 11.30
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje

12.00 — 13.00
[Strony 2: Kompilacja, layout]

 • Przegląd roboczy (ciąg dalszy)

Poniedziałek / Monday 10-04-2017

9.30 – 13.00
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje odręcznych szkiców ścieżek ekranów

szkic_podklad


Czwartek / Thursday 20-04-2017

9.30 – 11.30
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje

11.30 – 13.00
[Strony 1 Strony 2]

Ocena przygotowania plików

 • do druku: projekt finalny okładka + środek (pdf, obrazki 240-300 dpi, CMYK, pasery)
 • do portfolio ekranowego: wyimki z procesu projektowego + projekt finalny (pdf, obrazki 96 dpi, RGB)

Poniedziałek / Monday 24-04-2017

9.30 – 11.30
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje

11.30 – 13.00
[Strony 1 Strony 2]

Ocena prac na podstawie przyciętych wydruków 1:1 oraz sklejonych „książeczkach” w dowolnej skali (ciąg dalszy)


Czwartek / Thursday 27-04-2017

9.30 – 13.00
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

Czwartek / Thursday 04-05-2017

9.30 – 11.30
[Strony 3: Screen lo-fi]

 • Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

12.00 – 13.00
[Strony 3: Screen lo-fi] — obecność obowiązkowa

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne z marvelapp.com, maks. 5 minut, rzutnik)

08, 11-05-2017

W tych dniach zajęcia nie odbędą się


Poniedziałek / Monday 15-05-2017

11.30 – 12.00
[Strony 1—4]


Czwartek / Thursday 18-05-2017

9.30 – 11.30
[Strony 1 Strony 2: Okładka + Środek]
Przedłożenie projektów zgodnych ze specyfikacją

 • do wideo
 • do druku

12.00 – 12.30
[Strony 4: Screen hi-fi] obecność zalecana

 • Prezentacja: „Projekt interaktywny”

Poniedziałek / Monday 22-05-2017

9.30 – 11.30
[Strony 4: Screen hi-fi]
Ostatnie konsultacje i korekty prezentacji (indywidualne)

12.00 — 13.00
[Strony 4: Screen hi-fi] — obecność obowiązkowa

 • Przegląd roboczy (prezentacje indywidualne z marvelapp.com, , maks. 5 minut, rzutnik)

Czwartek / Thursday 25-05-2017

9.30 – 13.00
[Strony 3 + Strony 4: Screen lo-fi + hifi]

Przedłożenie projektów zgodnych ze specyfikacją

 • do wideo
 • do druku

Poniedziałek / Monday 29-05-2017

9.30 – 13.00
[Strony 1—4]


Czwartek / Thursday 01-06-2017

9.30 – 13.00


Poniedziałek / Monday 05-06-2017

9.30 – 13.00


Czwartek / Thursday 08-06-2017

9.30 – 13.00